Polityka prywatności

Informacje ogólne

Za pośrednictwem naszych stron internetowych możemy zachęcać Państwa do działań, które będą wiązały się z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Poniżej wyjaśniamy, na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe w poszczególnych przypadkach.

Lista naszych stron internetowych:

Administrator danych osobowych i inspektor ochrony danych

Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z publikacją i udostępnieniem stron jest Piekarnia Natura Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Kobylnicy 62-006, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0001058595 oraz do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7773412263, REGON 526441843.

W sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować się:

  • pisząc na adres e-mail: biuro@rogalemarcinskie.pl
  • pisząc na adres prowadzonej działalności: ul. Poznańska 99a, 62-006 Kobylnica

Skargi, wnioski i zapytania

Jeżeli podane tu informacje nie są wystarczające, zachęcamy do kontaktu przed złożeniem wniosku lub skargi — gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań by wyjaśnić każdą sprawę.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

  • żądania od nas informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych,
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Akty prawne regulujące ochronę danych osobowych

Podstawowe przepisy regulujące przetwarzanie Państwa danych osobowych zawarte są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przywołując powyższe rozporządzenie używamy skrótu „RODO”.

Informacje szczegółowe — zasady przetwarzania poszczególnych danych osobowych

Spis przypadków

Kontakt i przyjmowanie od Państwa zapytań

Na naszych stronach opublikowane są formularze kontaktowe, udostępnione są czaty, a także podane są różnego rodzaju dane kontaktowe. Jeżeli skorzystają Państwo z zaproponowanych form kontaktu, będziemy przetwarzali podane przez Państwa dane osobowe takie jak imię i nazwisko, nick, zwrotne dane kontaktowe lub inne podane przez Państwa informacje, w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytania.

Podstawą przetwarzania danych będzie realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na komunikowaniu się z osobami kierującymi do nas wszelkiego rodzaju sprawy i zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli wynikną z tego inne potrzeby z zakresu przetwarzania danych, to zostaną Państwo o tym w odpowiednim momencie powiadomieni.

W tym przypadku odbiorcą danych mogą być: 1) podmioty świadczące usługi utrzymania naszych systemów informatycznych, w tym poczty elektronicznej, 2) administratorzy portali społecznościowych, przypadku, gdy komunikują się Państwo tą drogą, 3) podmioty świadczące usługi pocztowe oraz 4) podmioty świadczące usługi prawne.

Dane będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, a później mogą być przez nas przechowane na czas do około 2 lat. Zwracamy uwagę na to, że kontaktowanie się za pośrednictwem portali społecznościowych sprawia, że dane te mogą być przechowywane przez administratorów tych portali na odrębnych, niezależnych od nas zasadach opisanych w regulaminach tych portali.

Nie przekazujemy Państwa danych do kraju trzeciego i nie wykorzystujemy danych do profilowania.

Informacje ogólne na temat administratora danych osobowych i przysługujących Państwu prawach

Prowadzenie stron internetowych w tzw. mediach społecznościowych — na Facebooku i Instagramie

Prowadzimy strony utrzymywane przez wyżej wymienione podmioty zewnętrzne — na ich portalach. Wiąże się to z przetwarzaniem danych na opisanych niżej zasadach.

Redagujemy treść stron oraz moderujemy dyskusję i w tym celu możemy podjąć czynności, które będą wiązały się z przetwarzaniem Państwa danych osobowych (będzie to na przykład korzystanie z funkcjonalności portalu do zarządzania komentarzami, rozwiązywanie sporów, zgłaszanie nieodpowiednich treści itp.). Podstawą takiego przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na moderowaniu treścią naszych stron zgodnie z zakładaną przez nas strategią komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Powyższą możliwość stwarza rejestracja w portalu oraz wchodzenie z nami w interakcję za jego pośrednictwem. Jeżeli sprzeciwiają się Państwo takiemu przetwarzaniu Państwa danych osobowych, powinni Państwo zrezygnować z subskrypcji umieszczanych przez nas w mediach społecznościowych treści i nie wchodzić z nimi w interakcję.

Jeśli sprzeciwiają się Państwo naszym działaniom, zachęcamy do kontaktu przy użyciu podanych we wstępie danych kontaktowych. Każdy przypadek rozpatrzymy indywidualnie.

Zwracamy uwagę na to, że serwisy, z których Państwo korzystają są prowadzone przez odrębnych od nas administratorów danych. Należy pamiętać, że dane mogą być przetwarzane przez nich niezależnie od naszych decyzji, na zasadach opisanych w regulaminach serwisów. Przede wszystkim to ci administratorzy przechowują Państwa dane oraz używają ich odrębnie i niezależnie od nas — zgodnie ze swoimi politykami. Dane będą więc przechowywane tak długo, jak długo nie cofną Państwo swojej zgody na ich przetwarzanie (usuną daną treść lub usuną konto w danym portalu).

Nie przekazujemy Państwa danych do kraju trzeciego i nie wykorzystujemy danych do profilowania.

Informacje ogólne na temat administratora danych osobowych i przysługujących Państwu prawach.

Składanie zamówień

Zamawianie rogali odbywa się zgodnie z regulaminem świadczenia tej usługi. Podawane przez Państw w procesie składania zamówienia dane są przetwarzane w celu realizacji zamówienia zgodnie z regulaminem, a także rzetelnego udokumentowania realizacji umowy i rozliczeniu jej.

Zawierając umowę podają Państwo dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie:

a) tego, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której treść stanowi regulamin świadczonej usługi, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) — w przypadku Państwa danych zbieranych przez nas w procesie składania zamówienia,
b) naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na rzetelnym udokumentowaniu realizacji umowy i rozliczenia jej — w przypadku Państwa danych, innych względem punku (a) danych zbieranych w związku z realizacją umowy, a także danych zachowanych po zrealizowaniu zawartych umów,
c) Państwa prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym prezentowaniu swojej marki i oferty na rynku oraz utrzymywaniu relacji biznesowych z ważnymi dla Państwa osobami i podmiotami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) — w przypadku ważnych dla Państwa osób i podmiotów, dla których zamawiają Państwo rogale.

Podanie danych do zawarcia umowy jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do jej zawarcia i świadczenia usługi.

W tym przypadku odbiorcą danych mogą być:

1) podmioty świadczące usługi utrzymania naszych systemów informatycznych, w tym hostingu i poczty elektronicznej,

2) podmioty pośredniczące w płatnościach oraz                                                                                                          

3) podmioty świadczące usługi kurierskie lub pocztowe,                                                                                                   

4) podmioty świadczące usługi prawne, doradztwa itp.

Państwa dane będą przetwarzane przez czas, który wyznaczamy uwzględniając:

a) czas realizacji umowy, jeśli zostanie zawarta,
b) terminy przepisów podatkowych i o rachunkowości, zgodnie z którymi — co do zasady — dokumentacja księgowa powinna być przechowywana przez 5 lat, do końca roku kalendarzowego,
c) terminy przedawnienia roszczeń, w przypadku, gdyby zaistniało uzasadnione podejrzenie, że zaistnieje konieczność podniesienia lub obrony roszczeń.

Nie przekazujemy Państwa danych do kraju trzeciego i nie wykorzystujemy danych do profilowania.

Informacje ogólne na temat administratora danych osobowych i przysługujących Państwu prawach.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.